Zamówienia

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci niskiego napięcia oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej dla obiektów wymienionych w opisie zamówienia.

czytaj więcej

Remont i modernizacja bud. 31 na cele laboratorium działu TT na terenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A w Bydgoszczy

czytaj więcej

Wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w bud. 29 na terenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A w Bydgoszczy”

czytaj więcej

Poszukujemy wykonawcy prac związane z wycięciem drzew o krzewów wokół budynku nr 256 w obrębie budowy stanowisk rozładunku autocystern i drogi do  stanowisk rozładunku HNO3

czytaj więcej

Remont i modernizacja bud. 31 na cele laboratorium działu TT

czytaj więcej

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego

czytaj więcej

Poszukujemy wykonawcy usług utrzymania przejezdności dróg zakładowych naszej Spółki w okresie zimowym 2021-2022.

czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zbiornika procesowego nr technologiczny V1 oraz V2 wraz z zespołem napędowym mieszadła i mieszadłem.

czytaj więcej

Wykonanie ogrodzonego placu składowego odpadów wraz ze stalowymi wiatami osłonowymi. Wykonanie parkingów oraz remontu drogi od ogrodzenia bud.24 oraz drogi wzdłuż bud. 47.

czytaj więcej

Ograniczony konkurs ofert "Modernizacja transportera między budynkiem nr 32, a budynkiem nr 158 „NITRO-CHEM S.A."

czytaj więcej